Ajudes directes a empreses i persones autònomes per l’impacte de la pandèmia